آبی جدایی نادر از سیمین ابراهیم حاتمی کیا

آبی: جدایی نادر از سیمین ابراهیم حاتمی کیا جشنواره فیلم بازیگران زن لیلا حاتمی جشنواره بازیگری بازیگران سینمای بازیگر ایرانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی حذف «ثبت طلاق از شناسنامه» باعث زیاد کردن طلاق می‌شود

یک جامعه شناس با اشاره به طرح از بین بردن طلاق از شناسنامه زنان گفت: این طرح باعث می‌شود پدیده طلاق تبدیل به واقعه‌ای غیرحیاتی و بی اهمیت شود. فکر می کنم نشانه

حذف «ثبت طلاق از شناسنامه» باعث زیاد کردن طلاق می‌شود

حذف «ثبت طلاق از شناسنامه» باعث زیاد کردن طلاق می شود

عبارات مهم : ازدواج

یک جامعه شناس با اشاره به طرح از بین بردن طلاق از شناسنامه زنان گفت: این طرح باعث می شود پدیده طلاق تبدیل به واقعه ای غیرحیاتی و بی اهمیت شود. فکر می کنم نشانه کسانیکه این طرح را مطرح کرده اند این است که امکان ازدواج مجدد را جهت زنان مطلقه فراهم تر کنند، این درحالی است که هرگاه شما پدیده ای را عادی تلقی کنید، یعنی بگویید چندان مهم نیست و نیازی به ثبت شدن ندارد، با این کار، به طور ناخواسته تکرار آن رخداد هم زیاد می شود.

محمد امین قانعی راد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در طرح از بین بردن ثبت طلاق از شناسنامه زنان نوعی نگاه مردسالارانه نهفته است ادامه داد: با مطرح شدن این طرح این نگاه به زنان القا می شود که مهم نیست طلاق بگیرند و ما با فراهم کردن زمینه ازدواج مجدد برایشان می کوشیم تا راحت تر ازدواج کنند و حتی با از بین بردن این عنوان از شناسنامه دچار استرس نشوند. این در حالی است که این طرح با تبعیض جنسیتی که در دل خود دارد، به جای اینکه فکر زنان باشد تلاش می کند آنان را جهت مردان دسترس پذیرتر کند.

حذف «ثبت طلاق از شناسنامه» باعث زیاد کردن طلاق می‌شود

رییس سابق انجمن جامعه شناسی کشور عزیزمان ایران با اشاره به دلایل مطرح شدن این پیشنهاد تصریح کرد: به نظر می رسد این طرح به علت تکرار واقعه طلاق در جامعه مطرح شده است باشد. در حالی که در نگاه جامعه شناسان، پدیده طلاق جزو وقایع حیاتی محسوب می شود و مهم است تا پدیده هایی مثل تولد، مرگ، ازدواج و طلاق به علت اینکه وقایع حیاتی هستند در شناسنامه ثبت شوند.

وی با تأکید بر این اینکه وقایع حیاتی به این علت که با تاریخچه زندگی فردی در ارتباط هستند،اهمیت زیادی دارند و بنابراین از نظر اجتماعی نیزمهم تلقی می شوند اظهار کرد: نفس این طرح نشان دهنده این است که پدیده طلاق چندان مهم نیست. در نتیجه خود زنان نیز که می بینند طلاق آنها ثبت نمی شود و کسی نمی تواند متوجه شود که آنها مطلقه هستند، باعث می شود میل به طلاق در آنها زیاد کردن پیدا کند.

یک جامعه شناس با اشاره به طرح از بین بردن طلاق از شناسنامه زنان گفت: این طرح باعث می‌شود پدیده طلاق تبدیل به واقعه‌ای غیرحیاتی و بی اهمیت شود. فکر می کنم نشانه

این جامعه شناس با انتقاد از اینکه این طرح به پختگی مورد نیاز نرسیده هست، عنوان کرد: در این طرح تنها اعلام شده است است که ثبت طلاق از شناسنامه از بین بردن خواهد شد و اشاره ای به آینده ثبت ازدواج نشده هست. ازدواج و طلاق همواره در کنار یکدیگر مفهوم دارند و زوجی را تشکیل می دهند که باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرند. حکمی که در مورد یکی از این وقایع صادر می شود باید جهت دیگری نیز تعمیم داده شود. اگر قرار است براساس قوانین مدنی یکی از این دو پدیده ثبت نشود، باید نسبت به دیگری نیز چنین نگاهی اعمال شود.

رییس سابق انجمن جامعه شناسی کشور عزیزمان ایران با اشاره به ضرورت استعلام جهت مشخص شدن سابقه ازدواج افراد افزود: این کار هیچ کمکی به کم کردن آسیب های روانی طلاق نخواهد کرد. تبعات روانی طلاق صرفا محدود به ثبت این واژه در شناسنامه نیستند بلکه فرآیند حضور در دفترخانه ها، دادگاه ها، انجام طلاق و صدور حکم آن تبعات روانی خواهد داشت. شکل گرفتن این فرآیند موجب ایجاد فضای بی اعتمادی بین طرفین و به وجود آمدن استرس های مضاعف جهت زنان خواهد شد.

رییس سابق انجمن جامعه شناسی کشور عزیزمان ایران با اشاره به اهمیت خانواده و ضرورت حفظ انسجام این نهاد اجتماعی ادامه داد: اقداماتی که در حال انجام گیری در رابطه با طلاق هستند موجب فروریختن قبح اجتماعی آن پدیده شده است اند و نباید بیش از این اقداماتی با پیامدهای منفی در این خصوص انجام شود. من اعتقاد نیستم که گفته شود طلاق پدیده خوب و یا بدی است بلکه فکر می کنم جامعه به مسیر خودش ادامه می دهد.

حذف «ثبت طلاق از شناسنامه» باعث زیاد کردن طلاق می‌شود

وی ادامه داد: همانطور که می دانید، میزان طلاق در حال زیاد کردن هست، ولی کاری که ما با قانونگذای انجام می دهیم این است که زمینه ای فراهم می کنیم که این میزان بیش از پیش زیاد کردن پیدا کند، یعنی طلاق جهت زنان و مردان تبدیل به پدیده ای می شود که استرس کمتری دارد، راحت تر است و کمتر نشانه ای از خود بر جای می گذارد. زمانی که چنین فضایی وجود داشته باشد، افراد زیاد دست به طلاق می زنند. باید اجازه دهیم همانطور که پدیده هایی مانند ازدواج ثبت می شوند، طلاق نیز در شناسنامه ثبت شود.

واژه های کلیدی: ازدواج | شناسنامه | شناسنامه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz